Get in touch


  For general enquiries, please contact:

  Rezolv Energy s.r.o.
  IČO: 11978562
  Sídlo: Amazon Court, Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, Czech Republic
  Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 357415

  Rezolv Energy s.r.o.
  ID No.: 11978562
  Registered address: Amazon Court, Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, Czech Republic
  Registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, file no. C 357415