Proiectele noastre vor stabili un standard pentru dezvoltarea responsabilă a proiectelor de energie regenerabilă în Europa Centrală și de Sud-Est, pe care și alții vor fi inspirați să îl urmeze.

Strategia de sustenabilitate a Rezolv a fost construită pe baza celor mai bune practici din industrie și aderă la standardele internaționale, inclusiv la Principiile Equator și la standardele de performanță socială și de mediu ale Corporației Financiare Internaționale (IFC). Aceasta este concepută pentru a ne asigura că proiectele noastre sprijină ecosistemele înfloritoare și creează valoare pe termen lung pentru comunitățile locale, lăsând astfel o moștenire pozitivă și de durată.

Pentru Rezolv, tranziția energetică este o oportunitate de a aborda Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite (ODD) și de a genera un impact pozitiv pe termen lung asupra mediului, social și economic în Europa Centrală și de Sud-Est.

Către un viitor Net Zero

Rezolv a fost înființată pentru a conduce tranziția energetică în Europa Centrală și de Sud-Est.

Aceasta este o regiune care, în mod istoric, s-a bazat pe combustibili fosili pentru majoritatea nevoilor sale energetice. Prin urmare, există o nevoie urgentă de a accelera tranziția către energia curată, atât pentru a îndeplini obiectivele climatice, cât și pentru a combate poluarea aerului, care continuă să fie o problemă majoră de sănătate în cea mai mare parte a regiunii. Proiectele noastre se află în prima linie a acestei tranziții și vor facilita, de asemenea, urmărirea obiectivului de zero emisii nete pentru mulți utilizatori de energie din întreprinderi.

Cu toate acestea, știm că furnizarea de soluții climatice nu este suficientă. Trebuie să limităm, de asemenea, emisiile generate de propriile noastre operațiuni și lanțuri de aprovizionare. Prin urmare, elaborăm o foaie de parcurs "net zero", care include termene și acțiuni pentru stabilirea unor obiective bazate pe date științifice și un angajament de a atinge un nivel net zero până în 2050. Acest lucru nu numai că ne sprijină propriile noastre obiective de sustenabilitate, ci îi împuternicește și pe clienții și furnizorii noștri să ni se alăture în luarea unor măsuri climatice semnificative pentru un viitor net zero.

Energie curată care protejează și reface natura

Ne străduim să ne asigurăm că fiecare dintre proiectele noastre energetice este benefic pentru mediu și sprijină ecosistemele înfloritoare. Ne concentrăm pe utilizarea eficientă și sustenabilă a resurselor noastre, dând viață unor proiecte care au un impact pozitiv asupra biodiversității.

În mod standard, luăm în considerare cu atenție și atenuăm efectele asupra vieții sălbatice, habitatelor și ecosistemelor pentru a obține o pierdere netă a biodiversității. În paralel, identificăm și explorăm în mod proactiv oportunitățile de a obține rezultate pozitive pentru biodiversitate în timpul ciclului de viață al proiectelor noastre.

Asigurarea unei tranziții echitabile pentru oameni și comunități

Este imperativ să aducem oamenii alături de noi pentru a realiza o tranziție energetică accelerată, corectă și echitabilă și pentru a crea o valoare comună pentru afaceri, societate, economie și mediu.

Fără sprijinul comunităților care locuiesc în apropierea siturilor noastre, nu am putea construi și opera cu succes proiectele noastre. Rezolv se angajează să creeze valoare pe termen lung pentru aceste comunități prin colaborarea cu părțile interesate locale pentru a crea oportunități și a îmbunătăți standardele de viață pentru populația locală - atât pentru generațiile actuale, cât și pentru cele viitoare.

Aceasta înseamnă să ajutăm comunitățile să prospere pe termen lung prin:

  • Respectarea standardelor de vârf în materie de sănătate și siguranță
  • facilitarea unei participări echitabile la noua economie energetică prin abordarea nevoilor grupurilor minoritare sau marginalizate.
  • Stabilirea unor standarde de vârf pentru afaceri responsabile în cadrul propriilor operațiuni, al contractorilor și al furnizorilor noștri

O guvernanță care să conducă la decizii corecte

Ne străduim să ne atingem obiectivele de sustenabilitate prin integrarea consecventă a sustenabilității și a integrității în procesele decizionale ale organizației noastre și în modul în care ne desfășurăm activitatea. 

Prioritățile noastre în materie de durabilitate sunt susținute de un cadru de guvernanță clar care asigură transparența, responsabilitatea și supravegherea procesului decizional.

Avem o Echipă de Sustenabilitate dedicată care supraveghează și implementează strategia de sustenabilitate. Echipa de Sustenabilitate este sprijinită de un subcomitet de sustenabilitate, format dintr-un grup mai larg de persoane din domeniu, și de un subcomitet de audit care coordonează comportamentul responsabil în afaceri.

În cele din urmă, responsabilitatea pentru toate aceste domenii revine Consiliului de administrație al Rezolv. Prin intermediul acestui cadru de guvernanță, ne angajăm să ne îmbunătățim continuu practicile de sustenabilitate și să raportăm performanțele noastre într-un mod complet transparent.