Situat în județul Buzău din România, în comunele Costești, Gherăseni, Smeeni, Pogoanele, Luciu, Țintești și Cilibia, amplasamentul proiectului VIFOR este ideal pentru dezvoltarea unui parc eolian.

Terenul este bine drenat, extrem de plat și este străbătut de drumuri  agricole existente. Există, de asemenea, o capacitate confirmată de acces la rețea în imediata apropiere a terenului.

Atunci când Rezolv a decis să investească în proiect în 2022, acesta a fost ales pentru apropierea sa de Munții Carpați (la 12 km spre nord-vest), care generează un randament mai mare al vântului. Pentru a maximiza potențialul de producere a energiei, proiectul va beneficia de cea mai recentă tehnologie, inclusiv de cele mai bune turbine din clasa sa și de linii aeriene de înaltă tensiune (400 kV), ceea ce va permite o conexiune eficientă din punct de vedere economic.

Proiectul la scară utilitară va furniza 450 MW de energie regenerabilă pentru consumatori comerciali, industriali și de altă natură din România și din Europa Centrală și de Sud-Est, ajutând aceste organizații să aibă acces la o sursă de energie mai sigură, mai stabilă și mai curată.

Înainte de începerea construcției, 100% din drepturile asupra terenurilor pentru proiect au fost asigurate prin acorduri de asociere în participațiune cu autoritățile locale din cele șapte comune în care este situat amplasamentul. Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm îndeaproape cu comunitatea locală prin intermediul inițiativelor noastre de investiții în comunitate.

VIFOR va deveni unul dintre cei mai mari generatori de energie eoliană terestră din România și va avea o contribuție semnificativă la îndeplinirea obiectivelor UE privind energia regenerabilă pentru 2030. Interesul inițial din partea potențialilor cumpărători a fost, de asemenea, puternic.

Construcția este în curs de desfășurare.

Vânt

450MW

Avansat

România

Rapoarte de evaluare a impactului social și de mediu

Obiectivul principal al acestei evaluări a impactului social și de mediu (ESIA) este de a estima potențialele efecte sociale și de mediu, atât pozitive, cât și negative, asociate cu planificarea, construcția și operarea parcului eolian Vifor.

Acest raport se concentrează pe evaluarea performanțelor sociale și de mediu ale parcului eolian Vifor în conformitate cu următoarele cerințe cheie:

 • Cerințele de performanță (PR) ale BERD pentru 2019, așa cum sunt prezentate în Politica socială și de mediu a BERD.
 • Standardele de performanță (PS) ale Corporației Internaționale de Finanțare (IFC) din 2012, care cuprind Liniile Directoare IFC privind mediul, sănătatea și securitatea pentru energia eoliană (2015), Liniile Directoare IFC privind mediul, sănătatea și securitatea pentru transportul și distribuția energiei electrice (2007) și Liniile Directoare generale asociate ale Băncii Mondiale privind mediul, sănătatea și securitatea (EHS) din 2007.
 • Legislația și reglementările UE relevante pentru parcul eolian Vifor, inclusiv, dar fără a se limita la, EIA UE.

Raport de evaluare a impactului social și de mediu

Obiectivul principal al acestei evaluări a impactului social și de mediu (ESIA) este de a aprecia impactul potențial social și de mediu, atât pozitiv, cât și negativ, asociat cu planificarea, construcția și exploatarea parcului eolian Vifor.

Acest raport se concentrează pe evaluarea performanței sociale și de mediu a parcului eolian Vifor, în conformitate cu următoarele cerințe cheie:

 • Cerințele de performanță (CP) ale BERD pentru anul 2019, așa cum sunt
  prezentate în Politica socială și de mediu a EBRD.
 • Standardele de performanță (SP) ale IFC International Financing Corporation (IFC)
  din 2012, care cuprind Ghidul IFC privind Mediul, Sănătatea și Siguranța pentru
  Energia Eoliană (2015), Ghidul IFC privind Mediul, Sănătatea și Siguranța pentru
  Transportul și Distribuția Energiei Electrice (2007) și Ghidul de Mediu, Sănătate și
  Siguranță (EHS) al Băncii Mondiale din 2007.
 • Legislația și reglementările UE referitoare la parcul eolian Vifor, inclusiv, dar fără a
  se limitează la, EIA UE.

Environmental and Social Impact Assessment Report | Raport de evaluare a impactului social și asupra mediului

Anexa E Raport de evaluare a habitatelor critice

Anexa F Modelarea Riscului de Coliziune

Biodiversity Impact Assessment | Evaluarea impactului asupra biodiversității

Environmental and Social Management Plan | Plan de Management de Mediu și Social

Anexa 2 Registrul Angajamentelor ESMP

Stakeholder Engagement Plan | Plan de Implicare a Părților Interesate

Environmental and Social Action Plan | Planul de acțiune socială și de mediu

Rezumat non-tehnic | Rezumat Non-Tehnic